Facebook Suçları

Bilişim Suçları Avukatı

Sanal suçlar nelerdir? Günümüzde en fazla görülen davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bir davranışın suç sayılabilmesi için Kanunda düzenlenmesi gereklidir. Türk Ceza Kanun’da bulunmayan bir hareketten dolayı kimse cezaya çarptırılamaz. Bu anlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek yasada siber suç olarak düzenlenmektedir.

Sanal ortamda işlenen suçlar cep telefonu üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi özel çaba gerektirir. Bu yüzden şüphelilerin bu işlerde uzman kolluk güçleri tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla Bu siteye tıklayınız mücadele maksadıyla kurulmuş savcılık bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak daha hızlı olur. Şüphelilerin bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim avukatlarının önemi çok fazladır. Alanında tecrübeli bir hukukçu kovuşturmanın bu sürecinde istediğiniz neticeyi almanızda çok fazla yardımı olacaktır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Facebook Suçları”

Leave a Reply

Gravatar